Wymagania na specjalistę utrzymania ruchu

Wymagania

Osoba pracująca na stanowisku specjalista utrzymania ruchu ma bardzo specyficzną pracę. Wykonuje się ją w fabrykach i przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których pracuje wiele maszyn oraz ciągów taśmowych. Sprawne funkcjonowanie całej fabryki jest zależne w dużej mierze od tego, czy wszystkie te ciągi będą pracowały bez zakłóceń, czasami nawet po dwadzieścia cztery godziny na dobę – ponieważ produkcje w dużych fabrykach zwykle odbywają się w takim systemie całodobowym.

Najmniejsza usterka jakiegoś elementu takiego ciągu pociąga za sobą przestój, który generuje ogromne straty. Gdy upadnie jakiś element, pozostałe nie mogą bez niego funkcjonować, a zatem nie pracują też operatorzy tych maszyn, a praca innych stanowisk również jest znacznie spowolniona.

Specjalista utrzymania ruchu powinien mieć wykształcenie techniczne, najlepiej inżyniera. Musi posiadać szerokie doświadczenie w pracy na różnych urządzeniach, znać się na dokumentacji technicznej i wszelkich zabezpieczeniach. Specjalista utrzymania ruchu jest zasadniczo odpowiedzialny za to, aby w razie jakiejkolwiek awarii jak najszybciej usunąć usterkę, a także by w miarę możliwości wykryć wcześnie jej ryzyko i zapobiec awarii poprzez wdrożenie specjalnych napraw.