Raporty i analizy

Raporty i analizy

Na podstawie danych zebranych z danego okresu działania można wysnuć wnioski i ocenić czy system pracy w danym trybie się sprawdza, czy jest efektywny i czy wymaga zmian. By system utrzymania ruchu działał bez zarzutu, niezbędne są jego bieżące modyfikacje. Aby ich dokonać, warto jest analizować dotychczasowe błędy i dostrzegać możliwości usprawnień.

Liczne raporty, jakie się w drodze pracy tworzy, służą obserwacji i doskonaleniu procedur. Można powiedzieć, iż są zbędne, ale praktyka dowodzi, iż jest zupełnie przeciwnie. Dzięki raportom można znaleźć słabe punkty w zarządzaniu ruchem i je wyeliminować lub tak zmodyfikować by przestały być najsłabszym ogniwem. To ważne nie tylko dla pracownika utrzymania ruchu, ale również wszystkich innych i ostatecznie całej firmy.

Od tego, jak działa linia produkcji, zależy poziom realizacji zamówień, jakość wyrobów, komfort pracy na poszczególnych stanowiskach czy to kontroli jakości, czy montażu aż w końcu magazynowania. Zwykle wnioski z raportów są pomocne, jednak zdarza się, iż kierownictwo przesadza z ilością badań i analiz, które odbijają się negatywnie na całej produkcji. Pracownicy, zamiast wykonywać swe zadania, zajmują się wypełnianiem tabelek raportów lub analizą zestawień.