Prace magazynowe

Prace magazynowe

By magazyn mógł działać sprawnie i wydajnie niezbędna jest kontrola i organizacja ruchu w nim. Każde działanie winno być umiejscowione w czasie i przestrzeni, zaplanowane tak aby nie blokowało innych zadań, przyspieszało proces przeładunku, zwalniało miejsce pod kolejny transport itp.

To właśnie tym zajmuje się specjalista utrzymania ruchu. To kluczowe zadania na tym stanowisku, aczkolwiek nie jedyne. Wypracowanie sprawnego systemu trwa, jednak jeśli już zostanie on zoptymalizowany specjalista utrzymania ruchu ma za zadanie monitoring działania systemu i wprowadzenie ewentualnych modyfikacji usprawniających, ponadto adaptacje systemu do nowych warunków, nowych dostawców, czy usług magazynu.

Trzecią gałęzią zadań specjalisty jest kwestia decyzyjności i reakcji na wszelkie zmienne. Gdy dochodzi do awarii, kiedy pracownik zachorował lub dostawa się spóźnia cały proces funkcjonowania magazynu zostaje zaburzony i wówczas specjalista utrzymania ruchu wydaje stosowne dyspozycje doraźne podtrzymujące porządek i ciągłość pracy.