Optymalizacja dostaw sposobem na oszczędność w procesie produkcyjnym.

Dostawa surowców

Jaki powinien być poziom zapasów w przedsiębiorstwie produkcyjnym, żeby była zachowana równowaga? Poziom zapasów nie powinien być zbyt duży. Dlaczego? Ponieważ za magazynowanie trzeba ponosić koszty. Jakie decyzje powinna podejmować kadra managerska w zakresie dostaw, żeby maksymalnie zaoszczędzić? Przede wszystkim konieczna jest optymalizacja dostaw surowców dla procesu produkcyjnego. Kierownik ds. Planowania Produkcji powinien bardzo dobrze zbadać cały proces produkcyjny. Wielu Managerów korzysta z systemu ERP, który stanowi doskonałe narzędzie pozwalające bardzo precyzyjnie zaplanować dostawy surowców. Ale system ERP nie gwarantuje źródła kompleksowej wiedzy. Bardzo istotne dla przedsiębiorstwa produkcyjnego może okazać się korzystanie z innych systemów, które m.in. wspomagają procesy zamówień czy też bazując na rachunku prawdopodobieństwa powodzenia transakcji są w stanie prognozować sprzedaż.

Gromadzenie danych w wielu miejscach oraz poddanie ich dokładnym analizom, może bardzo pomóc w określeniu na jakim poziomie powinna być obciążona linia produkcyjna, oraz jakie istnieje faktyczne zapotrzebowanie na surowce produkcyjne. W wyniku takich badań jesteśmy w stanie zoptymalizować zakupy surowców i co za tym idzie ich magazynowanie. Dlatego, żeby proces produkcyjny dobrze działał, nie wystarczy samo dbanie o utrzymanie ruchu na produkcji. Konieczne jest także dbanie o zapasy na optymalnym poziomie. Zarówno nadmiar jest niekorzystny, jak i braki. Nadmiar zasobów generuje koszty związane z magazynowaniem. Braki natomiast prowadzą do równie kosztownych dla firmy zdarzeń, jakimi jest wstrzymanie produkcji i – co za tym idzie – również generowanie kosztów.