Ochrona i bezpieczeństwo w miejscu pracy

Ochrona

Każdy pracodawca powinien zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom. Zwłaszcza wtedy, kiedy występuje realne zagrożenie zdrowia lub życia. Jednym z miejsc pracy, w których stosowanie się do zasad BHP, powinno być bezwzględnie respektowane, jest z pewnością hala produkcyjna.

Na szczególną uwagę zasługują osoby mające styczność z ryzykiem poparzenia rąk, reakcją biologiczna i chemiczną, w przypadku styczności z elektrycznością, w przypadku ryzyka wystąpienia uszkodzeń mechanicznych a nawet ryzyka wyziębienia i odmrożenia. Jednym z zawodów, w których wykonywana na co dzień praca może prowadzić do wystąpienia wysokiej skali ryzyka, jest z pewnością Specjalista ds. Utrzymania Ruchu.

Z uwagi na częstą styczność z narzędziami i materiałami mogącymi spowodować uszkodzenie, niezbędnym elementem ubrania roboczego są rękawice. Na rynku dostępne są 3 kategorie rękawic. I kategoria zabezpiecza dłonie w przypadku niskiego ryzyka uszkodzenia rąk. II kategoria chroni dłonie w przypadku średniego ryzyka. Natomiast kategoria III stosowana jest wtedy, kiedy występuje wysokie ryzyko uszkodzenia rąk a nawet przedramion.

Jakie wybrać rękawice – ochronne, czy robocze? Czy ma to jakieś znaczenie? Nazewnictwo ma tutaj ogromne znaczenie. Różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami rękawic jest ogromna i wynika z celowości ich zastosowania. Rękawice robocze stosujemy, żeby zachować czystość i sterylność. Rękawice ochronne natomiast, mają za zadanie chronić nasze ręce przed wszelkimi uszkodzeniami – mechanicznymi oraz biologiczno – chemicznymi.