Obowiązki specjalisty utrzymania ruchu

Obowiazki

Osoba pracująca na stanowisku specjalisty utrzymania ruchu spełnia w firmach produkcyjnych bardzo ważne zadanie. Odpowiedzialna jest za nadzór nad wszelkimi urządzeniami, za pomocą których wytwarzane są produkty danej firmy.

Jej praca to przede wszystkim opracowywanie dokumentacji technicznej dla różnych instytucji. Poza tym, dba on o realizację wszelkich projektów z  zakresu zabezpieczenia technicznego – przeglądów, napraw, wymiany części i tym podobnych. Zajmuje się zamawianiem niezbędnych brakujących części, zamawianiem nowych urządzeń, usuwaniem starych.

Generalnie rzecz ujmując, jeśli osoba na tym stanowisku pracuje jak należy, wówczas i firma pracuje jak należy, produkując dane wyroby i zarabiając pieniądze. Specjalista utrzymania ruchu musi na bieżąco kontrolować stan techniczny urządzeń, nawet gdy przeszkoleni pracownicy nie zgłaszają żadnych awarii czy trudności w ich użytkowaniu. Wszelkie przestoje w funkcjonowaniu maszyn powodują bowiem przestoje w pracy całej firmy, a tym samym – duże straty finansowe.

Choć więc pozornie dzięki odpowiednio dobrym maszynom i dobrze przeszkolonym operatorom maszyn nic złego nie powinno się dziać, to w praktyce specjalista utrzymania ruchu każdego dnia ma ręce pełne roboty.