Nadzór linii

Nadzor linii produkcyjnej

Każda linia produkcyjna wymaga odpowiedniego nadzoru. Im więcej maszyn jest uruchomionych tym więcej pracy w trakcie dniówki. By móc nadzorować maszyny oraz pracowników operatorów i kontrolerów jakości, należy poznać mechanizm działania każdej maszyny, całej linii produkcyjnej najlepiej na stanowiskach pracowniczych przy taśmie bezpośrednio.

Dopiero wówczas specjalista utrzymania ruchu jest w stanie efektywnie zarządzać pracą uwzględniając braki w surowcach, poziom zamówień oraz tempo pracy na danych taśmach. Nie jest to łatwe, wymaga koordynacji wielu zadań z uwzględnianiem licznych cech szczególnych. Mimo, iż nie jest to praca na stanowisku kierowniczym to faktycznie przypomina zarządzanie produkcją.

Osobą na tym stanowisku bez wątpienia nie może być pracownik nie posiadający doświadczenia, ani też osoba nieodpowiedzialna. Od wykonywania sumiennego obowiązków w tym zakresie, zależy powodzenie produkcji całej linii. Istotna jest bowiem jakość produkcji, ale i jej tempo. By maszyny mogły produkować elementy do pracy dalszej muszą posiadać odpowiedni wsad surowca. To wielka odpowiedzialność i praca wymagająca dokładności w odmierzaniu surowców i znajomości procedur produkcyjnych.