Jakie obowiązki ma specjalista utrzymania ruchu?

Jakie obowiązki ma specjalista

W dużych firmach produkcyjnych bardzo często na kilku czy kilkunastu halach mieści się kilkadziesiąt lub nawet kilkaset specjalistycznych maszyn produkcyjnych. Awaria nawet najmniejszego podzespołu danej maszyny może oznaczać przestój na całej linii produkcyjnej.

Specjalista utrzymania ruchu jest zatrudniony po to, aby do tego przestoju nie dopuścić. W jaki sposób sprawuje on swoje obowiązki? Przede wszystkim dba o kontrolę techniczną wszelkich urządzeń – umawia specjalistyczne badania, pilnuje terminów przeglądów maszyn. Do niego zgłaszane są wszelkie usterki, które musi on jak najszybciej wyeliminować.

Specjalista utrzymania ruchu ma za zadanie w odpowiednim czasie zamówić brakujące podzespoły lub zarządzić konieczność ich wymiany, aby produkcja nie musiała zostać wstrzymana. Nadzoruje on obieg dokumentacji technicznej wszystkich maszyn na terenie zakładu, dba o zaopatrzenie, zakupuje odpowiedni sprzęt i negocjuje warunki zakupu nowego sprzętu.

Zakres jego obowiązków jest tym szerszy, im więcej maszyn funkcjonuje na terenie zakładu. Efektywność jego pracy mierzy się w tym, że ciągłość ruchu w zakładzie jest utrzymana i nie następują żadne przerwy w produkcji. Mogłoby to nieść za sobą duże straty finansowe dla przedsiębiorstwa.