2Specjalistą ds. utrzymania ruchu jest osoba odpowiadająca za utrzymanie ciągłości procesu produkcyjnego, co jest realizowane przez zapewnienie pełnej sprawności technicznej urządzeń technologicznych. Na główne obowiązki zawodowe tego pracownika składają się:

  • nadzór nad realizacją projektów z zakresu systemów zabezpieczenia technicznego,
  • aktualizacja dokumentacji technicznej,
  • organizacja przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń produkcyjnych,
  • udział w komisjach odbioru technicznego,
  • przekazywanie do eksploatacji środków trwałych,
  • realizacja modyfikacji w wyposażeniu zakładu,
  • planowanie dostaw części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
  • składanie zamówień na nowy sprzęt,
  • współpraca na poziomie operacyjnym z firmami zewnętrznymi.

Miejscem pracy specjalisty ds. utrzymania ruchu jest przedsiębiorstwo – hale produkcyjne oraz biuro. Czas pracy na tym stanowisku jest zazwyczaj ośmiogodzinny. Pracownik ma dość duży kontakt z ludźmi, przez co mogą występować sytuacje stresujące. Dodatkowo, inżynier ma możliwość pogłębiania wiedzy oraz możliwość awansu.

Wynagrodzenie specjalisty ds. utrzymania ruchu kształtuje się w granicach od 2,5 do 5 tysięcy złotych. Dodatkowymi benefitami są często laptop, telefon komórkowy czy szkolenia.