Dbałość o szczegóły

Dbałość  o szczegóły

Osoby, które są pedantyczne i uporządkowane to idealni kandydaci do pracy na stanowisku specjalisty utrzymania ruchu. W tym fachu niezbędna jest systematyczność. Nie ma tu miejsca na dłuższą przerwę i pobłażanie problemom. Utrzymanie ruchu linii produkcyjnej czy ciągłości dostaw, przeładunku itp. to zadanie wymagające planu i jego restrykcyjnego przestrzegania. Każda zmiana i czynnik nieprzewidziany w planie zaburza rytm, a zadaniem specjalisty utrzymania ruchu jest przywrócić stały rytm bez większych strat i zawirowań.

Bezwzględnie osoby pracujące na tym stanowisku winny być wnikliwe i rzetelne w wykonywaniu pracy, ale też winny być spostrzegawcze, by zaradzić problemom już przy pierwszych symptomach usterki lub kłopotów. Tę pracę należy traktować wyjątkowo poważnie, dlatego lepiej sprawdzają się pracownicy już z pewnym bagażem doświadczeń, stażem pracy dzięki któremu skosztowały odpowiedzialności zawodowej. W niektórych branżach błąd w utrzymaniu ruchu może spowodować niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia jak też bardzo kosztowne straty finansowe dla całego przedsiębiorstwa.