Bezpieczeństwo w produkcji.

BHP

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w procesie produkcyjnym to nie lada wyzwanie dla Osoby odpowiedzialnej za utrzymanie ruchu. Bezpieczeństwo ma na celu nie tylko ochronę ludzi wykonujących swoją pracę. Inną ważną kwestią jest płynność procesu i co za tym idzie, brak strat materialnych. Oczywiście zdrowie i życie człowieka jest najważniejsze i to był główny powód ustalenia przepisów BHP. Bazując bowiem na wypadkach z przeszłości, które miały miejsce na w zakładach produkcyjnych, sztab specjalistów stworzyło zasady, które powinny być bezwzględnie przestrzegane. Zachowanie wszelkich środków ostrożności powinno stanowić interes nie tylko pracodawcy, ale również wszystkich zatrudnionych pracowników.

Niezwykle istotną rolę pełni sam pracodawca, którego nadrzędnym celem powinno być zapewnienie bezpiecznych warunków na stanowiskach pracy, odpowiedniego stroju roboczego oraz wszelkich akcesoriów i przyrządów spełniających normy bezpieczeństwa.

Zasady, które zostają wpisane do regulaminów w dużej mierze są rozumiane na chłopski rozum. Chodzi o to, żeby nie było problemów z kwestią zrozumienia ich istoty. Wiele osób słusznie twierdzi, że zasady BHP są intuicyjne, ponieważ wiele z nich wszyscy stosujemy w naszych gospodarstwach domowych. Opanowanie zawiłych reguł byłoby kłopotliwe, dlatego rolą specjalistów BHP jest takie ujęcie treści, żeby była jasna i zrozumiała dla przeciętnego Kowalskiego.

Każdy pracownik zakładu produkcyjnego powinien stosować się do reguł wynikających z regulaminu ze względu na bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale również pozostałych współpracowników. W wielu przypadkach bowiem, wykonanie danego zadania, angażuje więcej niż jedną osobę.