Audyt w procesie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

Audyt

Na dzisiejszym rynku utrzymują się najlepsze firmy. Tylko przedsiębiorstwa świadome swoich mocnych stron oraz słabych są w stanie dobrze prosperować. Mając wiedzę dotyczącą słabych stron, są w stanie podjąć działania naprawcze, i dokonać stosownych zmian. Świadomość i wiedza jest nieodzownym elementem poprzedzającym sukces. Działaniem mającym na celu zidentyfikować ewentualne problemy, nad którymi powinna pochylić się kadra zarządzająca jest audyt.

Wszelkie działania wpisujące się w kontrolę jakości, mają na celu dokładne zbadanie procesu produkcyjnego. Podczas audytu procesu produkcyjnego jesteśmy w stanie dowiedzieć się, czy każda maszyna produkcyjna działa prawidłowo, zlokalizować wąskie gardło procesu, a nawet zweryfikować jakość pracy ludzi.

Wąskie gardło ogranicza możliwości produkcyjne i posiada najniższą sprawność, wyznaczając potencjał dla całego systemu. Dana maszyna używana w procesie produkcyjnym nie pracuje tak szybko jak inne, dlatego tworzy się zator. Jednym z zadań Specjalisty ds. Utrzymania Ruchu jest zatem wyeliminowanie tego problemu poprzez np. zastąpienie tej maszyny inną, która nadąży przetwarzać.

Każdemu przedsiębiorstwu zależy przecież na jak największych zarobkach i jak najniższych kosztach, dlatego dobrze jest zainwestować w zespół wykwalifikowanych pracowników, którzy podniosą firmę na wysoki poziom. Taka inwestycja popłaci i zwróci się w czasie realnym.